Karnisze metalowe Φ16

Karnisze metalowe Φ25

PłATNOŚCI

63 1140 2004 0000 3302 5487 1917

W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

§1 Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.karnisze-wochal.pl prowadzony jest bezpośrednio przez producenta:

P.P.H.U. "WOCHAL" Tomasz Wochal
42-233 Wierzchowisko /k. Częstochowy
ul. Długa 144

NIP 5732356294, REGON 240582832.
e-mail: biuro@karnisze-wochal.pl,
telefon: +48 609 107 847
telefon: +48 34 344 82 93

§2 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.karnisze-wochal.pl są przetwarzane przez P.P.H.U. "WOCHAL" Tomasz Wochal.

  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.karnisze-wochal.pl
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.karnisze-wochal.pl w zakładce "Moje Konto".
 4. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§3 Oferta sklepu

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich.
 2. Produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym informuje pracownik sklepu.
 4. Oferta ma ważność na terenie Polski i państw Unii Europejskiej.
 5. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów na stronie WWW. Wszelkie stwierdzone różnice będą natychmiast korygowane, a te, które mają znaczenie dla realizacji zlecenia, natychmiast przekazywane klientom sklepu

 

§4 Składanie zamówień

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą zamówienia przez Klienta bezpośrednio na stronie karnisze-wochal.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej z uwzględnieniem wszystkich danych wymienionych w formularzu zamówienia zawartym na stronie WWW.
 5. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. Wraz z towarem wydawane są:
  1. informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość
  2. faktura VAT albo paragon fiskalny
  W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 7. Potwierdzane zamówienia jest realizowane pocztą elektroniczną lub /i telefonicznie w ciągu 24 godzin zegarowych od chwili złożenia zamówienia.
 8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

 

§5 Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.karnisze-wochal.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. oraz UPS Polska sp. z o.o.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia
 3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość.
  W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym niezwłocznie należy sporządzić protokół szkodowy.

 

§6 Płatność

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przelew na rachunek bankowy: 63 1140 2004 0000 3302 5487 1917
  2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  3. W momencie odbioru towaru

 

§7 Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
 2. Odpowiednie oświadczenie można pobrać TUTAJ
 3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. (art. 2, ust. 3)
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 6. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 8. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą szczególnie:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (art. 10, ust. 3, pkt.4)
   np. produktów, które zostały przygotowane na indywidualne rozmiary klienta
  2. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,

 

§8 Procedura reklamacji towarów

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego karnisze-wochal.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 21 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.karnisze-wochal.pl.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego karnisze-wochal.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt z nami

Jesteśmy dostępni dla Ciebie pn - pt 8.00 - 18.00sob 8.00 - 15.00

Telefon:+48 609 107 847

Skontaktuj się z nami

Dostawa


Realizowana przez kurierów

 


Koszty wysyłki

Kuirer 20 zł  

Kurier (za pobraniem) 22 zł

Zamówienia powyżej 300 zł
wysyłka GRATIS